CHP Sağlık Manifestosunu Açıkladı

Ana SayfaGÜNDEM

CHP Sağlık Manifestosunu Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi bir basın toplantısı düzenleyerek CHP iktidarında sağlık

Kılıçdaroğlu: İktidarla Hizalanmayı Reddediyorum…
Kılıçdaroğlu İzmir’de Çiftçilerle Buluştu: Türkiye’nin Kaderini Beraber Değiştireceğiz
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, “YENİ CEPHEYİ AÇIYORUM: GIDA… BİZDEN HABER BEKLEYİN”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi bir basın toplantısı düzenleyerek CHP iktidarında sağlıkta yapılacak reformları açıkladı.

CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP’nin parti olarak düzenlediği Türkiye Sağlık Forumunun sonuç bildirgesini açıklayarak, “Türkiye’deki sağlık sisteminin ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Biz sağlık alanını temel olarak ‘sağlık hakkı’ yaklaşımıyla düzenleyeceğiz. Ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir Sağlık Sistemiyle, “HERKESE, HER YERDE ve HER ZAMAN” sağlık hizmeti sunumunu sağlayacağız” dedi.

TÜRKİYE SAĞLIK FORUMUNUN SONUÇ BİLDİRGESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla düzenlenen Türkiye Sağlık Forumu’nun kitabını tanıtan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bu çalışmada çok kıymetli sağlığın değişik alanlarından şifa dağıtan kıymetli hocalarımız ve sağlık emekçilerimiz katkılarını sundu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi şu konulara değindi:

Sağlıkçılara dönük saldırı eğilimi, normal görülemez

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sağlık hizmetlerinin üretimini, finansmanını, sunumunu ve ulaşılabilirliği katılımcı bir anlayışla değerlendirip, mevcut sistemi sosyal adalet ve temel hak boyutlarıyla şekillendirmek üzere Türkiye Sağlık Forumunu gerçekleştirdik.

Bir toplumun kendi şifacılarına dönük saldırı eğilimi, normal görülemez. Bu iklimden hekimleri ve sağlık emekçilerini ucuz iş gücü olarak görüp, sömüren, emeği değersizleştiren, hor gören iktidar zihniyeti sorumludur.

Sağlığı ticarileştirenler, iç barışı zedeleyenlerdir. Şiddeti besleyenlerdir. Hastayı mağdur eden, hekimleri ve sağlık emekçilerini değersizleştirenlerdir.

Tüm sağlık meslek grupları adına sağlık çalışanlarını ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren anlayışı kabul etmiyoruz.”

Sağlıkta dönüşüm programı sağlıkta çöküş programıdır

“20 yılda, sağlık alanında iğneden ipliğe her şeyi özelleştiren, devlet kurumlarını şirkete çeviren, kamunun adını yok eden zihniyete karşı mücadele veriyoruz.

Dönüşüm diyerek, makyajlı reformlarla, sağlık hizmetini piyasanın eline devredenlere karşı mücadele veriyoruz.

Bugün gelinen noktada, sağlıkta dönüşüm programı sağlıkta çöküş programına dönüşmüştür. Bu, tamamen çökmüş bir sistemin resmidir.

Atalarımızın dediği gibi “insanı yaşat ki devlet yaşasın” diyerek, hem yaşamak hem yaşatmak üzere sağlıkta insan odaklı iktidar programımızı açıklıyoruz.”

Tüm engeller kalkacak

“Türkiye’deki sağlık sisteminin ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de yer aldığı gibi sağlık en temel insan haklarından biridir. Biz de sağlık alanını temel olarak ‘sağlık hakkı’ yaklaşımıyla düzenleyeceğiz. Ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir Sağlık Sistemiyle, “HERKESE, HER YERDE ve HER ZAMAN” sağlık hizmeti sunumunu sağlayacağız.

Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki bütün engelleri kaldırılacağız.

Yılda bir kez ücretsiz tarama

“Koruyucu sağlık hizmetlerini (hastalıkları önleme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme) güçlendirecek, her yurttaşın birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılda bir kez ücretsiz olarak periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlık personeli tarafından yaşadıkları yerlerde belirli aralıklarla ziyaret edileceği bir izlem programını yürürlüğe koyacağız. Evlilik öncesi sağlık taramalarının tamamını ücretsiz yapacağız.

Sağlık Bakanlığı ile meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir iletişim sağlanması amacıyla ‘Türkiye Sağlık Konseyi’ adıyla sağlık meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacağız.

Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeniden açacağız.

Silahlı kuvvetlerin gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini her düzeyde sağlayacak, askeri hastaneleri ve sağlık tesislerini yeniden açacağız.”

Öğrencilere gıda desteği

“İlkokul, ortaokul ve liseye başlarken her öğrenci Halk Sağlığı Merkezlerinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilecektir.

Artmakta olan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltmak amacıyla, okullarda en az bir öğün sağlıklı beslenme sağlayacağız.”

Sağlıkta şiddet son bulacak

“Sağlıkta şiddetin önlenmesini en öncelikli konulardan biri olarak görüyoruz. İlk olarak sağlık çalışanlarının saygınlığını zedeleyen, onları itibarsızlaştırmaya çalışan, hınç yüklü söylemleri yok edeceğiz. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda hizmet sunmasını sağlayacağız. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayan kişileri en sert ve kararlı biçimde cezalandıracağız. İhbar hattı ve psikolojik baskı aracı haline gelen SABİM’i kaldıracağız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumu olmaktan çıkartacak, özerk bir üniversite biçimine dönüştüreceğiz.”

Tüm sağlık çalışanlarının refahı yükselecek

“Kamuda hizmet sunan tüm sağlık çalışanlarının refah düzeyini yükselteceğiz. Bu amaçla sağlık çalışanlarının hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacak, ek göstergeleri 3600’den başlamak üzere kademeli olarak yükselteceğiz.

Kamuda, sağlık çalışanlarının aylık gelirlerinin en az %80’i temel maaşlarından oluşacak; performansa dayalı ek ödeme sistemini kaldıracağız.

Sağlık çalışanlarının atamalarını derhal yapacağız.

Herkes GSS kapsamında olacak

“Her yurttaşın prim borcuna bağlı olmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde yer alabilmesini sağlayacağız.”

Şehir hastanelerini kapatacağız

“Ülkemizde ‘şehir hastanesi’ olarak adlandırılan, ‘Kamu Özel İşbirliği’ yönteminin ‘Yap-Kirala-Devret’ modeliyle kurulan ve işletilen hastane işletmelerine son verecek; birer rant yatırımı, verimsizlik ve israf projesine dönüşen şehir hastanelerini kamunun üzerinde yük olmaktan çıkartacağız.

Şehir hastanelerinde oluşan kamu zararının sorumlulardan geri alınması için hukuki süreçleri ivedi olarak başlatacağız.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü yeniden açacak; ülkemizde gereksinim duyduğumuz tüm aşıları kamusal bir sorumluluk anlayışıyla geçmişte olduğu gibi yine ülkemizde üreteceğiz.

En başta söylediğimiz gibi, sağlık en temel insan hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hayata geçirilecek sağlık sistemi her yurttaşa eşit, herkes için ücretsiz, herkesin erişebildiği ve nitelikli sağlık hizmeti sunulan kamucu bir sistem olacaktır.”

YORUMLAR

GAZETE9: 0
    DISQUS:
    ×
    × Whatsapp İhbar Hattı